Wizja Flagi Polski wedlug objawienia Jezusa Chrystusa opisanego w Dzienniczku Swietej Faustyny Kowalskiej

Wizja Flagi Polski wedlug objawienia Jezusa Chrystusa opisanego w Dzienniczku Swietej Faustyny Kowalskiej

Flaga Polski w wizji .św.siostry Faustyny.
NOWA FLAGA POLSKI Z SERCEM JEZUSA
Przed rokiem 1978 rozczytywałem się w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej, która wtedy nie była ani błogosławiona ani święta a kult Miłosierdzia Bożego, według form podanych przez św. Faustynę, był w Kościele katolickim zakazany. Był on ściśle zakazany w latach 1959-1978. Dzienniczek przeczytałem jednym tchem i od razu wydał mi się prawdziwy, mimo że władze kościelne nie były temu kultowi przychylne.
Podobne zdanie miał krąg moich przyjaciół i znajomych, z którym Dzienniczek często omawialiśmy. W Dzienniczku tym było kilka tekstów dotyczących Polski – były modlitwy św. Faustyny za Polskę, były zamiary ukarania Polski za grzechy i osłona przed karami przez Matkę Bożą, czego Polacy nie doceniają przez swoją niewdzięczność. Było też słynne zdanie o Polsce, znane na pamięć wielu Polakom, w którym Chrystus mówi:
Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli będzie posłuszna mojej woli wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.
To zdanie było i jest natchnieniem do działań wielu Polaków na rzecz odnowy duchowej w Polsce.
W mojej wersji Dzienniczka było jeszcze coś. Otóż w tej wersji św. Faustyna opisała nową flagę Polski z miłosiernym Sercem Pana Jezusa. Niestety, Dzienniczek ten pożyczyłem, a kiedy teraz próbowałem go odzyskać, okazało się, że po 30. latach jest to niemożliwe. Z tego, co pamiętam, opis św. Faustyny mniej więcej brzmiał tak (to nie jest cytat!):
Ujrzałam nową flagę Polski. Na tle biało-czerwonym złota tarcza a w niej Serce Jezusa. Z Serca wychodził biały krzyż w płomieniach, a z rany serca wychodziły promienie – dwa czerwone wychodziły na tło białe a dwa białe wychodziły na tło czerwone. Cała flaga otoczona była złotym paskiem.
Tę flagę zaraz namalowałem na płótnie w wymiarze naturalnym. Podarowałem ją parafii na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu, ale nie wiadomo, co się z nią stało. Wykonałem ją w kilku egzemplarzach w wersji poziomej i pionowej. Jedna z tych wersji wisiała w Duszpasterstwie Akademickim Księży Pallottynów w Poznaniu w roku akademickim 1983-1984 (fotos poniżej). Nikt nie kwestionował tego obrazu, ponieważ wiele osób miało Dzienniczek z opisem tej flagi.
Salka Duszpasterstwa Akademickiego Księży Pallottynów w Poznaniu w roku akademickim 1983-1984. W tle nowa flaga Polski z Miłosiernym Sercem Jezusa wg opisu św. Faustyny Kowalskiej (w wersji pionowej). Pierwszy z lewej – autor artykułu.
Oprócz tego narysowałem ją ogólnie na kartce z Janem Pawłem II i Jasną Górą w roku 1983 licząc, że Jan Paweł II doprowadzi koncepcję Miłosierdzia Bożego do końca, czyli do Wcielenia Miłosierdzia Bożego w Naród Polski. Niestety, tak się nie stało.
Poza tym, wtedy nie było specjalnego zainteresowania tym tematem, co mnie specjalnie nie zdziwiło, bo byliśmy pod jarzmem komunizmu i publikacja tematu flagi Polski z Miłosiernym Sercem Jezusa wtedy była zarówno niewskazana jak i niebezpieczna.
Poza tym uznałem, że skoro opis jest w Dzienniczku, nie będę wychodził przed szereg i głosił czegoś, na co nie ma zgody hierarchów kościoła. Wtedy uważałem, że cały kościół katolicki jest wiarygodny i mówi jednym głosem. Teraz wiem, że niektórzy hierarchowie są niewiarygodni, a Kościół już nie mówi jednym głosem.
Święta Faustyna nie opisuje nowej flagi Polski dokładnie, nie podaje ani wymiarów poszczególnych części ani ich proporcji. Stąd wykonanie tej flagi przeze mnie jest jedynie jej graficzną propozycją. Może Kościół i Państwo Polskie wybiorą inne wymiary i proporcje w tej fladze przez ich wspólne uzgodnienie. Jedno jest bowiem pewne – flaga ta jest wyrazem jedności Kościoła i Państwa Polskiego, czego siły antykościelne i antypaństwowe (czytaj: antypolskie i antykatolickie) zarówno w Kościele jak i w Państwie nie chcą, i dlatego usunęły opis tej flagi z Dzienniczka świętej Faustyny, licząc że ludzie tę sprawę przeoczą a potem zapomną.
Tymczasem Jezus chce jedności Kościoła i Państwa, czego dał wyraz w wielokrotnych objawieniach swego Najświętszego Serca i Miłosierdzia Bożego.
Nowa flaga Polski zawiera cztery ważne przesłania:
– jest zgodna z życzeniem Jezusa wypowiedzianym we Francji, aby Jego Serce było na fladze narodowej
– pokazuje Serce Jezusa zmartwychwstałego, a więc jest obrazem Jego cielesnego zwycięstwa nad śmiercią
– obejmuje miłosierdziem wszystkich Polaków, którzy czynią miłosierdzie
– jest znakiem jedności Kościoła i Państwa polskiego, czego Jezus chciał we Francji i czego chce w Polsce, bo chce być intronizowany na Króla Polski przez władze kościelne i władze państwowe .
Jeśli niektórzy hierarchowie odrzucili nową flagę Polski, usuwając jej opis z Dzienniczka św. Faustyny, to tym samym zrezygnowali z dalszej władzy nad tą flagą – odtąd władzę nad nową flagą Polski przejęli ci Polacy, którzy zaakceptowali ją jako nową flagę Polski. Proszę zatem każdego, kto przeczytał te słowa, aby znalazł Dzienniczek sprzed roku 1978 a w nim opis tej flagi. Niech przyśle (na adres redakcji) zarówno tekst opisu, poda wydawcę, miejsce i rok wydania, nr strony i nr rozważania.
W ten sposób Jezus w Polsce znowu wyjdzie z grobu!
Wojciech Deresiński
„DZIENNICZEK” ŚW. FAUSTYNY OCENZUROWANY!
Na stronie www.faustyna.pl znajduje się DZIENNICZEK św. Faustyny Kowalskiej. Nihil obstat
ks. Ignacy Różycki, Kraków 17-04-1979. Imprimatur kard. Franciszek Macharski, metropolita
krakowski, 18-04-1979, L. 1141/1979.
© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 01-014 Warszawa, ul. Żytnia
3/9, kuria-zmbm@faustyna.pl, +48 22 838 38 44 begin_of_the_skype_highlighting +48 22 838 38 44 end_of_the_skype_highlighting.
Autentyczność DZIENNICZKA gwarantuje certyfikat wydany przez GeoTrust Adobe dla
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, którym „Dzienniczek” jest podpisany.
Przed wejściem na stronę DZIENNICZKA jest napisane:
PEŁNY TEKST „DZIENNICZKA” ŚW. FAUSTYNY.
JEST TO KŁAMSTWO, BO TEKST JEST NIEPEŁNY!
Brakuje w nim opisu NOWEJ FLAGI POLSKI Z MIŁOSIERNYM SERCEM JEZUSA, który był w
DZIENNICZKU wydanym w czasie, kiedy kult Miłosierdzia Bożego według objawień Siostry
Faustyny był w Kościele rzymskokatolickim zakazany, czyli przed rokiem 1978!
Prosimy wszystkich, aby przejrzeli DOKŁADNIE! dostępne im wersje DZIENNICZKA św.
Faustyny i napisali, w których wydaniach ten opis jest, a w których go nie ma. Prosimy podać
wydawcę, miejsce i rok wydania oraz numer strony.
Jest to sprawa dla Narodu i Państwa Polskiego bardzo ważna, dlatego każdy Polak-katolik,
który chce królestwa Jezusa nie tylko w życiu prywatnym, ale także publicznym Polski,
powinien ten opis znać, rozpowszechniać go, a także wykonać flagę według tego opisu, aby
propagować Królestwo Jezusa w Narodzi e i Państwie Polskim. https://gloria.tv/article/FryQFSEvZ3We2AaLz9Pd14vJx

Maria, Mother of God in Medjugorie: “Dear children, the will and the love of the Heavenly Father make it so that I am among you, that I, with a motherly love, may help the growth of faith in your heart, for you to be able to truly comprehend the purpose of earthly life and the greatness of the heavenly one. My children, the earthly life is the way to eternity, to truth, and to life-to my Son. I desire to lead you on that way. You, my children-you who always thirst for more love, truth, and faith-need to know that there is only one spring from which you can drink. It is trust in the Heavenly Father; it is trust in His love. Abandon yourselves completely to His will and do not be afraid. Everything that is best for you, everything that leads you to eternal life, will be given to you. You will comprehend that the purpose of life is not always to want and take, but to love and give. You will have true peace and true love. You will be apostles of love. By your example, you will make it so that my children who do not know my Son and His love may desire to come to know Him. My children, apostles of my love, adore my Son with me and love Him above all. Always strive to live in His truth. Thank you. ”

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no man knoweth save he that receiveth it.’ Rev 2:17 – This Stone is A Bible.

Wizja bez słów

Gdybym miał wizje i były one z udziałem świętych, tzn. W tych wizjach byli święci, to wierzę, że przekazywanie tych wizji jest święte i ma charakter święty dla ogólnego celu
Kiedyś, gdy miałem 3 lata, miałem tę wizję trzy razy. Zobaczyłem kobietę, jak wiedźma, w drzwiach mieszkania, podniosłem się w duchu, jak gdyby z dziecięcego kojca na schody i stojąc na parterze musiałem zejść na dół, ale każdy krok był bardzo trudny, jakby bolesny fizycznie. Kiedy spojrzałem na drzwi, kobieta wciąż stała w drzwiach mieszkania. Nic nie powiedziała. W 2008 roku czułem się tak, jakby zasłona zniknęła z mojego umysłu i okazało się, że ta kobieta była Maryją, Matką Boga. Nie zwracałem uwagi na jej szaty, ale kiedy zasłona opadła mi z głowy, zobaczyłem jej szaty, jakby utkane ze złotych nici i pereł. Zrozumiałem te wizje, jak gdyby zaplanowano przede mną, że opuszczę dom rodzinny. I wysiłek, jakby ból schodzenia po schodach symbolizował emocjonalny charakter trudności z opuszczeniem domu rodzinnego.

“To the one who is victorious, I will grant the right to sit with Me on My throne, just as I overcame and sat down with My Father on His throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.” Revelation 3:21

 https://biblehub.com/revelation/3-21.htm

Constitutional Commandment

The Commandment of Love is a Dogma and the basis of the human system, the same as that 2 + 2 is. Where there is no constitutional commandment of Love, there is no human system. Praised be Jesus Christ You must love the LORD your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind.’ And, ‘Love your neighbor as yourself.’” https://biblehub.com/luke/10-27.htm

Vision Without Words

If I had visions and they were with the participation of the saints, i.e. there were saints in these visions, I believe that the transmission of these visions is sacred and has a sacred character for the general purpose.

Once, when I was 3 years old, I had this vision three times. I saw a woman, like a witch, in the door of the apartment, I rose in the spirit as if from a children’s playpen to the staircase and standing on the ground floor, I had to go downstairs, but each step was very difficult as if physically painful. When I looked up at the door, the woman was still standing in the door of the apartment. She didn’t said nothing. In 2008 I felt as if the veil had gone from my mind and it turned out that this woman was Mary the Mother of God. I didn’t pay attention to her robes, but when the veil came down from my mind, I saw her robes as if woven from gold threads and pearls. I understood these visions as if it were planned above me that I leave my family home. And the effort as if the pain of going down the stairs symbolizes the emotional nature of the difficulty of leaving the family home.

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.

%d bloggers like this: